apmažinti

apmãžinti tr. 1. padaryti mažesnį dydžiu, apimtimi: Kaip stojo vyrai pjaut, kaipmat apmãžino didumą rugių Ėr. 2. padaryti truputį mažiau (kiekiu): Dabar medžiotojų apmažino truputį Rm. Skolų nieko neapmažino Žem. | refl.: Dabar musių apsimãžino kiek Ėr. Tegul žmonių apsimãžins, mažiau paliks, tai mes dar pas jį užeisim pavalkų paderėt Jnšk. Žolė apsimãžinus, apsiėdus Krn.refl. mažiau pasilikti, turėti: Tų kiaulių apsimãžinom par vokyčių laikus Šts. 3. sušvelninti, pasilpninti: Kai skausmus apmãžinu, lengviau sirgt Rm. Apmãžino ponų galybę Dr. 4. refl. prk. ne tokiam išdidžiam pasidaryti: Apsimãžino ir mūsų ponas, kaip dvarą atėmė Šts. \ mažinti; apmažinti; išmažinti; numažinti; pamažinti; prasimažinti; sumažinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apmažinti — apmãžinti vksm. Apmãžinome skolàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmažinimas — apmãžinimas sm. (1) → apmažinti 2: Svieto apmãžinimas Dr. mažinimas; apmažinimas; numažinimas; pamažinimas; sumažinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraižyti — iter. 1 aprėžti. 1. K aplinkui raižyti, apibraižyti. 2. apkarpyti, apmažinti: Jis padėjo apraižyti didžiažemių laukus sp. 3. apčaižyti, apipliekti: Kad didesnis būtų, galėtų rykšte apraižyti, dabar mažas, nesupras, už ką plaki Žem. Apraižiau su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apramenti — tr. 1. Alks žr. apraminti 1: Apramenaũ vaikus, gal ažmigs jau Ut. Tik ką Stasiukas man apramẽna, šitie tai nešneka Skdt. | refl.: Sako, tegul apsramẽna Mlt. 2. apmažinti (skausmus): Tais vaistais tik apramẽna, negydžia Mlt. | refl.: Par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprinkinėti — iter. dem. aprinkti. 1. vieną po kito imant, kiek apmažinti. | prk.: Par mus aprinkinėjo žmones labai (nemažai mirė) Pst. Aprinkinėjo čia senius – mirė ir mirė Krš. 2. pasirinkti, pasiskirti: Sudraudžia svečius, kurie pirmas vietas aprinkinėja ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskusti — 1 apskùsti, àpskuta, apskùto (àpskutė) tr. 1. SD216, H161, R63,64, Sut, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1, Ad, Kpč skustuvu apipjauti plaukus palei odą: Apskùsk barzdą su skutekliu, barzdskučiu J. Visų jaunasis tas munie apskùto barzdą, apkirpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrumpinti — aptrum̃pinti tr. apmažinti ilgį: Reik kasas aptrum̃pint LzŽ. Braškių šaknų galus [diegiant] reikia truputį aptrumpyti rš. trumpinti; aptrumpinti; nutrumpinti; patrumpinti; pritrumpinti; sutrumpinti; užtrumpinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšluostyti — tr. K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; SD1104, SD207, Q88, Ch1Jn12,3, Sut, N, LL112,113 1. kuo nors braukant apvalyti: Apšluostyk burną su rankšluosčiu J. Pamirkiau abrūso galą ir sergančiai bobutei rankas ir burną apšluosčiau Vkš. Aprink, apšluostyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmažinti — išmãžinti tr. J maža palikti, apnaikinti: Išmãžino barsukus Šts. Paukštės išmãžina kirmėles Vrnv. Išmãžinom jau mažne visas kiaules, nekas ir beliko Užv. | refl.: Dabar miškai išsimãžino Ėr. Išsimãžina žmonys par karus Krš. Vis mažiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažinti — mãžinti ( yti), ina, ino K, J; R 1. tr. daryti mažesnės apimties: Reiks mažint kepurė – krinta ant akių Vb. Nuotraukas galima didinti ir mažinti rš. Taipo mūsų tėviškės dalis mažinama CII319. Nedaleido …, ribas vedant, mažinti žemes M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.